ثبت کارت گارانتی
سریال دستگاه
مارک دستگاه
نوع دستگاه
مدل دستگاه
تاریخ میلادی انقضاء گارانتی
 
 
تاریخ میلادی آغاز گارانتی
کد ملی
 
نام مشتری
شماره تماس مشتری
نشانی مشتری
 
 
استان
شهرستان
 
 
ارزش محصول
 
نام فروشنده
 
آدرس پست الکترونیک
 

کد امنیتی