ثبت کارت گارانتی
سریال دستگاه
مارک دستگاه
نوع دستگاه
مدل دستگاه
کد پستي
تاریخ میلادی انقضاء گارانتی
 
کد ملی
 
نام مشتری
شماره تماس مشتری
نشانی مشتری
 
 
استان
شهرستان
 
 
ارزش محصول
(ریـال)
 
نام فروشنده
 
آدرس پست الکترونیک
 
کد امنیتی جدید
کد امنیتی